Để hoàn thành tốt các bài thi Matching Headings trong IELTS Reading, bạn cần chú ý 5 vấn đề sau đây để đạt kết quả tốt:

1. Chú ý đọc đề bài trước khi đọc câu hỏi: Nên đọc kỹ đề bài trước (câu hỏi). Cần xem kỹ đề những câu hỏi yêu cầu bạn tìm headings cho những đoạn văn nào. Đôi khi (không thường xuyên nhưng vẫn có thể xảy ra) có tất cả 8 đoạn văn từ A-H nhưng bạn chỉ cần làm từ đoạn B-H, đừng mất thời gian tìm headings cho cả đoạn A. Để ý kỹ xem đã có tiêu đề nào được sử dụng để làm ví dụ không và gạch luôn đi (nếu có) để tránh gây nhầm lẫn.

2. Chú ý đọc các headings và gạch chân keywords: Không nên kỳ vọng, trong bài thi sẽ có các từ giống trong đoạn văn, khoảng 90% là những từ này sẽ được paraphrase để kiểm tra khả năng sử dụng từ vựng. Một số từ chuyên ngành hay đặc thù khó paraphrase thì thường vẫn được giữ nguyên. Đề thi sẽ sắp xếp cho từ trong headings và từ trong bài đọc giống nhau để bạn có thể nhầm lẫn. “Scan meaning, not just key words” – hãy chú ý đến ngữ nghĩa của cả đoạn sẽ dễ làm bài hơn

3. Lướt qua các thông tin phụ: Lướt qua các thông tin thừa để thu thập ý chính. Một số thành phần thừa  nên đọc lướt hoặc bỏ qua như sau:
– Trong một cụm danh từ dài, bạn chỉ cần bắt được danh từ chính, bỏ đi các phần khác. Ví dụ: đọc “The significant role of parents in children development”, chỉ cần nhớ từ role, hoặc parents’ role.
– Bỏ qua phần giải thích mở rộng, ví dụ: “Different means of public transportation such as bus, train, subway…” đến đây bạn chỉ cần đọc từ public transportation và bỏ qua hết các ví dụ mở rộng vì chúng không mang thông tin chính.
– Bỏ qua các trạng từ (có đuôi -ly)
– Trong các câu phức có hai mệnh đề chỉ nguyên nhân – kết quả thì bạn chỉ chú ý đến kết quả. Ví dụ: “According to (clause 1), (clause 2)”, bạn đọc được “according to” thì ngay lập tức bỏ qua clause 1 và đi tìm clause 2 (sau dấu phẩy) mang thông tin chính.

4. Tạm cho qua các câu hỏi chưa chắc chắn: Nếu phân vân giữa 2 tiêu đề cho cùng 1 đoạn văn, hãy bỏ qua và làm các câu tiếp theo để không mất thời gian

5. Không nên tốn quá nhiều thời gian cho 1 câu hỏi: Không nên mất quá nhiều thời gian cho 1 câu hỏi, nếu quá khó hãy cho qua, làm các câu khác, sau đó quay lại câu hỏi này nếu vẫn còn thời gian.

Sưu tầm bài viết do trung tâm gia sư Hà Nội, https://giasu.org

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *